امتیازات صادراتی

لغو «امتیازات صادراتی» هواپیمایی ماهان

/teg040913

آمریکا لغو «امتیازات صادراتی» هواپیمایی ماهان را تمدید کردوزارت بازرگانی آمریکا امروز سه‌شنبه فرمانی را که خواستار لغو «امتیازات صادراتی» یک شرکت هواپیمای ایران است را تمدید کرد.