انجیر

خشکبار - انجیر

/itsa220509

گروه کالا :
خشکبار
کد تعرفه :
080420
نام کالا :
انجیر
نام کالا به انگلیسی :
Figs (Ficus carica)