انواع روش های درمان

آشنایی با انواع روش‌های درمان سرطان کودکان

/saratani020908

نوع درمانی که کودک سرطانی دریافت می‌کند به نوع سرطان و پیشرفت آن بستگی دارد. درمان‌های معمول شامل جراحی، شیمی درمانی، پرتودرمانی، ایمنی درمانی و پیوند سلول‌های بنیادی است