اهدای اقلام بهداشتی

اهدای اقلام بهداشتی به خانواده بیماران سرطانی

/teg160526

تهیه و توزیع ۱۰۰ بسته اقلام بهداشتی در بین بیماران مبتلا به سرطان شهر تهران   با مشارکت جمعی از خیرین مرکز پیشگیری و کنترل سرطان آلاء، ۱۰۰ بسته اقلام بهداشتی در قالب پویش به توان ایران تهیه شد.....