اپلیکیشن های کاربردی

AppLock

/ap020905


نام برنامه :
AppLock
کاربرد :
امنیتی 


Call Recorder – ACR Pro

/ap040820


نام برنامه :
Call Recorder – ACR Pro
کاربرد :
ظبط صدا


Citrix Share File Business

/ap040715

نام برنامه :
CITRIX SHARE FILE BUSINESS

کاربرد :
مدیریت ارسال اطلاعات


ABADIS

/ap020707

نام برنامه :
ABADIS
کاربرد :
ترجمه زبان