بازارگانی

تعاریف و اصطلاحات رایج در حمل و نقل

/maghale200520

حمل و نقل بین المللی کالا : حمل و نقل بین المللی کالا عبارتست از جابجایی و حمل کالا با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن از نقطه اي در داخل یک کشور به نقطه اي در داخل کشور دیگر.


روش هاي بازاریابی بین الملل

/mghale200509

بعد از انتخاب محصول و بررسی بازار کشورهای متفاوت ، استراتژی ورود به بازارجهانی و بازاریابی بین الملل اقدام مهم بعدی می باشد.در این سری مقالات به بررسی انواع روش های بازاریابی بین المللی می پردازیم.


مقاله بسته بندی صادراتی (3)

/maghlea200503

قسمت سوم : مقاله دانشجویی بسته بندی صادراتیانواع بسته بندی صادراتی:1.بسته بندی  کالاهایی که در کانتینر قرار میگیرند:


مراحل صدور كالا

/magh200559

صدور كالا از طریق بازارچه های مرزی دارای مراحلی است كه برای سهولت این مراحل در 6 عنوان از جمله اسناد و مدارك ع تنظیم اظهارنامه ، تطبیق اسناد ،صندوق ، ارزیابی كالا و سند ترخیص به شرح ذیل طبقه بندی شده است :


تاریخچه چرخ و نقش آن در اقتصاد جهانی

/magh160525

  امروز می خواهیم در مورد یکی از مهمترین و قدیمی ترین ابداعات بشری یعنی چرخ و نقش ان در زندگی و تجارت جهانی  را برای شما بازگو کنم . بایستی این موضوع را در نظر گرفت که طراحی و عملکرد چرخ به شکلهای مختلف در صنعت، دقیقا مشابه چرخش کارتولیدی و تجاریست که برای کاهش اصطکاک و تسهیل در امر زندگی شکل گرفته و در نهایت هر دو سبب رفاه اجتماعی و سود رسانی به جامعه خواهد شد......