بازاریابی بین المللی

روش هاي بازاریابی بین الملل

/maghale200510

روش هاي بازاریابی بین الملل در ادامه مقاله قبلی اینبار به بررسی دو روش پرکاربرد دیگر از جمله یلوپیج ها و تبلیغات اینترنتی می پردازیم.روش دوم ) استفاده از یلوپیج ها (Yellow pages)


بازاریابی بین‌المللی

/magha200589

بازاریابی بین‌المللی، در ساده‌ترین سطح خود، فرایندی است که در آن یک شرکت تجاری باید در مورد آمیخته بازاریابی خود در ورای مرزهای کشورش تصمیم‌گیری کند. پیچیده‌ترین سطح آن، شامل ایجاد واحد تولیدی و هماهنگ کردن استراتژی بازاریابی شرکت در سراسر جهان می‌باشد.


یلو پیج ایرانیان

/magh180598

یلوپیچ یا همان صفحات زرد به سال 1883 می‌رسد. هنگامی که یک کارگر چاپخانه در آمریکا مجموعه‌ای از شماره تلفن‌ها را به جای کاغذ سفید بر روی کاغذ زرد چاپ کرد…...