بازار بورس

بازار سرمایه در انتظار خبر خوش/ دامنه نوسان برداشته می‌شود؟

/teg011106-2

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: طرح جدیدی که از سوی مدیرعامل بورس اوراق بهادار رونمایی شده است می‌تواند بسیاری از مشکلات زیر ساختی بازار سرمایه ایران را حل کند ....


بازگشت امید به بورس؟/شنبه حقوقی ها

/teg011506

اقتصادنیوز : برای سهامداران بورس مشخص شده است که حمایت دولت و در ادامه حقوقی‌ها دلیل مطمئنی برای بازگشت بازار سهام به روند صعودی نیست....


افزایش ضریب تعدیل سهام به ۲۰ درصد

/teg010603

با تصمیم کمیته پایش بورس، ضریب تعدیل سهام در حساب تضمین مشتریان اعتباری از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت.....


تحلیل یک کارشناس از حال و روز و آینده بورس

/teg140516

یک اقتصاددان ضمن بررسی وضعیت اقتصادی کشور، با تاکید بر اینکه رشد اقتصاد در ایران منفی است، اظهار کرد:وی با بیان اینکه ایران در سال‌های قبل یک کشور بانک محور بوده و به بازار سرمایه توجهی نداشته است، گفت: منظور از کشور بانک محور این است که همه موسسات تولیدی، کشاورزی، خدماتی، کسب و کارها، بنگاه های کوچک و متوسط و...، بخشی از سرمایه گذاری را از بانک‌ها به صورت تسهیلات بلند مدت دریافت می‌کنند و درمورد سرمایه در گردش هم  از کمک تسهیلاتی بانک‌ها بی‌بهره نیستند…..