بازرگان و روستا

روستای درکش

/roosta031003


منطقه :
استان خراسان شمالی
محصول روستا :
گندم،یونجه،جو،چغندرقند،ذرت و گیاهان دارویی ونان
جمعیت:
1800
سفر تیم تحقیق شرکت :
-روستای بیاض

/roosta010902


منطقه :
شهرستان انار در استان کرمان
محصول روستا :
پنبه
جمعیت:
 ۳۴۰۳ نفر (۸۰۲ خانوار)
سفر تیم تحقیق شرکت :


روستای داماش

/roosta020820


منطقه :
گیلان شهرستان عمارلو
محصول روستا :
گلیم جوراب دست بافت رب انار

جمعیت:
337
سفر تیم تحقیق شرکت :


روستای طاسکوه

/roosta010820

منطقه :
شهرستان ماسال گیلان
محصول روستا :
محصولات لبنی
جمعیت:
1400
سفر تیم تحقیق شرکت :


روستای برغان

/roosta020717

منطقه :
شهرستان ساوجبلاغ
محصول روستا :
آلوی برغان عسل توت لبنیات و بستنی سنتی
جمعیت:
۵۱۸ خانوار و ۱۶۲3 نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
*


روستای سیرچ

/roosta030716

منطقه :
80کیلومتری کرمان
محصول روستا :
انگور انجیر گیلاس البالو
جمعیت:
1688 نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
*


روستای ورکانه

/roosta020716

منطقه :
20کیلومتری همدان غرب روستای سیمین
محصول روستا :
سیب گردو بادام انگور

جمعیت:
713 نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
*