بانک جهانی

چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران و دیگرکشورها در سایه کروناویروس

/teg140522

«بانک جهانی» گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان را تکمیل و منتشر کرد؛به گزارش اقتصادنیوز؛  بانک جهانی بخش‌های تکمیلی گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان خود را منتشر کرد. شاه بیت این گزارش مربوط به تاثیر بحران ویروس کووید-۱۹ بر اقتصاد جهان است که شبیه به هیچ یک از بحران‌های قبلی نیست.درحالی‌که هنوز مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار رشد اقتصاد جهان است، اما اگر شیوع این بیماری به کنترل درنیاید، تولید اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه بیش از اینها کاهش خواهد یافت. به‌نظر می‌رسد این پاندمی اثرات ماندگاری بر چشم‌انداز رشد اقتصادی کشورها خواهد داشت....