برنار ارنو

برنار ارنو

/boz200509

ملیت  :
فرانسه
سال تولد :
1949
شغل :
بازرگان - سرمایه دار- کارآفرین