برنامه ریزی برای نوآوری

چطور از خلاقیت به نوآوری برسیم؟

/maghale040909

قدم به قدم از خلاقیت تا نوآوری با توجه به گرایش و علاقه طبیعی مدیران تازه ‌کار و تازه نفس به وجود آوردن و تقویت زمینه خلاقیت و نوآوری در سازمان‌ های تحت رهبری شان، بستر مناسب ‌تری برای گسترش خلاقیت در میان تیم‌ های تحت رهبری این نوع مدیران هست گروه ‌هایی که تمام اعضای آنها با تمام وجود تلاش دارند تا پس از شناسایی فرصت‌ ها و پتانسیل ‌های موجود برای بروز قوه خلاقیت و ابتکار و پیشنهاد یکسری گزینه‌ ها و راه حل ‌های خلاقانه برای استفاده از فرصت‌ها یا برطرف ساختن یک مشکل و مانع، زمینه‌ساز ارائه یک راه‌ حل نوآورانه و مبتکرانه شوند و به عبارت روشن‌تر، برای مقابله با موقعیت خاص، «طرحی نو دراندازند». پس از آنکه این تیم گزینه‌ های گوناگونی را برای استفاده از فرصت‌های موجود تولید کرد، زمان آن رسیده تا روی بهترین و مطلوب‌ ترین گزینه اتفاق نظر کرد. در ادامه یک سری پیشنهاد و راهنمایی برای بهره‌گیری حداکثری مدیران به ‌ویژه مدیران تازه کار از ایده‌ های خلاقانه و تبدیل آنها به نتیجه و برآیند خلاقیت یعنی نوآوری ارائه می شود.