بودجه

تاثیر لایحه بودجه ۱۴۰۰ بر بازار بورس

/teg010916

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به جنبه‌های مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۰ بر معاملات بورس، گفت: در روزهای اخیر، اخبار و شایعات مربوط به اعداد و ارقام لایحه بودجه، باعث شده بود که احتیاط در دستور کار سرمایه‌گذاران و سهام داران قرار بگیرد.


فدراسیون صادرات انرژی ایران در تنگنا هستیم

/teg030727-2

دگرگونی های سیاسی بر فعالیت های اقتصادی اثر گذاشته...