بیمارستان فوق تخصصی آنکولوژی امیر

اهدای کمک ‌های نقدی جامعه اسلامی علوم پزشکی شیراز به کودکان سرطانی

/saratani120601

دبیر جامعه اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: این تشکل به مناسبت عید غدیر کمک‌های نقدی خود را به کودکان سرطانی اهدا کرد.....