بیمه و باربری

هزینه ، بیمه و حمل و نقل! CIF چیست؟ شرایط هزینه ، بیمه و باربری

/magh180510

شرایط هزینه در قرارداد، بیمه و حمل و نقل، زمانی مشخص می‌شود که مسئولیت فروشنده به پایان برسد و مسئولیت خریدار آغاز شود. معمولاً صادرکنندگانی که دسترسی مستقیم به کشتی‌ها داشته باشند از CIF  استفاده می‌کنند…..