بین الملل

اهمیت بازاریابی بین المللی

/magh200510

امروزه هیچ کشوری در جدایی کامل از کشورهای دیگر زندگی نمی کند. منابع اقتصادی، تکنولوژی و سطح زندگی افراد یک کشور، بستگی نسبی به اقتصاد کشورهای دیگر دارد که به وسیله جریان پیچید ه ای از کالاها، خدمات، سرمایه و تکنولوژی، به هم مربوط می شوند . کشورها از طریق مبادلات بین المللی  ، سطح تولید خود را بالا برده و سود بیشتری کسب میکنند . آنها از طریق واردات، کالاهایی را که قادر به تولید آنها نیستند،


بازدید از نمایشگاه بیگ5 دبی مربوط به حوزه ساختمان

/dakh170528-2

بازدید از نمایشگاه همیشه یکی از راهکارهای خوب در پیشرفت یک تجارت است….