تجارت بین المللی

تجارت بین‌المللی

/magh200575

تجارت بین‌المللی، تبادل کالا و خدمات در سراسر مرزهای ملی است. در اغلب کشورها، نشان دهنده بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی است. در حالی که تجارت بین‌المللی در سراسر تاریخ (جاده ابریشم، جاده کهربا) حاضر بوده‌است، اهمیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی آن در قرن‌های اخیر، عمدتاً به دلیل صنعتی شدن، حمل و نقل پیشرفته، جهانی شدن، شرکت‌های چند ملیتی، و صادرات افزایش یافته‌است….


ترخیص کالا

/magh180514

-درخواست خرید کالادرخواست خرید کالا معمولا از طرف یک واحد طرح و توسعه به واحد سفارشات  خارجی ارسال میگردد یا یک شخص با سرمایه مد نظر اقدام به خرید یا واردات می کند.....


چهارمین روز از بیست و یکمین دوره بازرگانان هوشمند

/dakh1905624

گزارش چهارمین روز از بیست و یکمین دوره بازرگانان هوشمند ......


سومین روز از بیست و یکمین دوره بازرگانان هوشمند

/dakh180578

گزارش سومین روز از بیست و یکمین دوره بازرگانان هوشمند , ….


دومین روز از بیست و یکمین دوره بازرگانان هوشمند

/dakh180547

دومین روز از بیست و یکمین دوره بازرگانان هوشمند در تهران با حضور فعال شرکت کنندگان به اتمام رسید…..


اولین روز از بیست و یکمین دوره بازرگانان هوشمند

/dakh180515

اولین روز از بیست و یکمین دوره بازرگانان هوشمنداولین روز از بیست و یکمین دوره بازرگانان هوشمند شرکت فیوچراسکای در تهران، خیابان گاندی برگزار شد. ….