تجاری

آشنایی بیشتر با اقتصاد چین

/maghae2005854

برای تسهیل و موفقیت در واردات یا صادرات کالا بایستی در مورد کشوری که با آن مراودات تجاری دارید اطلاعات کافی داشته باشید شاید برخی از اطلاعات ظاهرا ارتباطی به واردات از چین یا صادرات به چین نداشته باشداما در مجموع این اطلاعات تاثیر به سزایی در روند فعالیت های تجاری شما و استفاده از فرصت های تجاری خواهد داشت یکی از تاثیر گذارترین اقدامات این کشور ،


مراسم تشکر از مهندس اکبری در آخرین روز کاری

/dakh170589

مراسم تشکر از مهندس اکبری در آخرین روز کاری ایشان در مجموعه فیوچر اسکای ….


نشست بررسی فرصتهای تجاری وسرمایه گذاری اصفهان و تایلند

/dakh160595

نشست بررسی فرصتهای تجاری وسرمایه گذاری اصفهان و تایلند  برگزار شد.....