تحریم

چند نکته در مورد بازگشت شرکت‌های خارجی

/teg010207

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت در مورد بازگشت شرکتهایی که در دوره تحریم، ایران را ترک کردند معتقد است که تحریم برای برخی از صنایع داخلی بازار ایجاد کرده اما نباید مانع حضور شرکت‌های خارجی شد. وی راهکارهایی را نیز برای جلوگیری از تکرار این تجربه ارائه داده است...


مسئولیت های کریر

/maghale200540

در این مقاله به بررسی مسوولیت ها و حقوق کریر می پردازیم :حمل کننده يا متصدی حمل شخصی است حقيقی يا حقوقی که (( حمل و نقل فيزيکی کالا )) را به عهده می گيرد. شرکت هاي هواپيمايی، کشتيرانی، حمل و نقل جاده ای و راه آهن از جمله اين دسته موسسات می باشند.


انواع دیگر بارنامه

/maghale200530

راه نامه کامیون (Convention Merchandise Routier) C.M.Rسندي غیر قابل معامله می باشد که جهت حمل کالا با کامیون مورد استفاده قرار می گیرد. این سند تحت مقررات بین المللی حمل کالا از طریق جاده صادر می گردد. کامیون حامل کالاي کشورهاي عضو این مقررات در صورت پلمپ صحیح و سالم در کشور مبدا نیازي به بازدید تا گمرك کشور مقصد را نخواهد داشت


روش ششم: اعتبار اسنادی L/C

/maghale200506

آخرین روش از روش های موردبررسی در دسته دوم روش "اعتبار اسنادی " می باشداعتبار اسنادی قراردادی است كه به موجب آن وارد كننده كالا به بانك گشاینده اعتبار دستور می دهد وجه كالا را به صادر كننده بپردازد. بانك گشاینده اعتبار به محض ارائه اسناد مقرر مستقیماً یا با واسطه بانك دیگر (معرفی شده) كه در كشور صادركننده واقع است وجه كالا را به صادر كننده می پردازد.


دومین روش: پرداخت بر اساس برات ساده

/maghale200504-2

برات سندی است که به برات دهنده این امکان را می دهد تا به یکی از بدهکاران خود بتواند اعمال کند تا مبلغ معینی را در تاریخ معین به حساب شخص ثالثی که دارنده برات نامیده می شود واریز کند.