تحقیقات آیتم

تحقیق آیتم صادراتی - ماهی تیلاپیا

/tahghighat060906


گروه کالا :
صنایع غذایی
کد تعرفه :
030271
نام کالا :
ماهی تیلاپیا
نام کالا به انگلیسی :
Tilapia fish


بادام زمینی

/tahghighat030801


گروه کالا :
صنایع غذایی
کد تعرفه :
1202
نام کالا :
بادام زمینی
نام کالا به انگلیسی :
groundnuts


ماشین الات چاپی

/tahghighat080730

گروه کالا :
ماشین آلات صنعتی
کد تعرفه :
8440
نام کالا :
ماشین الات چاپی
نام کالا به انگلیسی :
bookbinding machinery


کود های معدنی وشیمیایی

/tahghighat040730

گروه کالا :
صنایع شیمیایی معدنی
کد تعرفه :
3103
نام کالا :
کود های معدنی وشیمیایی
نام کالا به انگلیسی :
mineralor chemical


قراضه اهن و چدن

/tahghighat020730

گروه کالا :
صنعت فلزات
کد تعرفه :
7204
نام کالا :
قراضه اهن و چدن
نام کالا به انگلیسی :
Ferrous waste and scrap


دارچین

/tahghighat010730

گروه کالا :
صنعت غذایی
کد تعرفه :
090611
نام کالا :
دارچین
نام کالا به انگلیسی :
Cinnamon