تحقیقات آیتم صادراتی

تحقیق آیتم صادراتی - ماهی قزل الا

/tahghight070906


گروه کالا :
صنایع غذایی
کد تعرفه :
030314
نام کالا :
ماهی قزل الا
نام کالا به انگلیسی :
Trout


تحقیقات آیتم - طلا

/tahghighat040905


گروه کالا :
فلزات
کد تعرفه :
7107
نام کالا :
طلا
نام کالا به انگلیسی :
Gold


تحقیقات آیتم دانه سویا

/tahghihat010905


گروه کالا :
صنایع غذایی
کد تعرفه :
1201
نام کالا :
دانه سویا
نام کالا به انگلیسی :
Soybeans


قهوه

/tahghighat070818


گروه کالا :
صنایع غذایی
کد تعرفه :
0901
نام کالا :
قهوه
نام کالا به انگلیسی :
coffee


سنگ مس

/tahghighat020899


گروه کالا :
مواد معدنی
کد تعرفه :
260300
نام کالا :
سنگ مس
نام کالا به انگلیسی :


کنجاله و سایر اخال های جامد

/tahghighat090730

گروه کالا :
کشاورزی
کد تعرفه :
2306
نام کالا :
کنجاله و سایر اخال های جامد
نام کالا به انگلیسی :