تسلا موتورز

صعود شدید بیتکوین

/teg011121

برای نخستین بار ارزش بیتکوین از ۴۲ هزار دلار گذشت....