تسهیلات

اولویت «جهش تولید» با کدام صنعت است؟| جزئیات ۱۱ بخش تولیدی پیشرو در توصیه‌های موکد رهبری به دولت

/teg140536

حضرت آیت الله خامنه ای در در دیدار اخیر تصویری با مجموعه‌های تولیدی، ۱۱ بخش اولویت دار و پیشرو در موضوع جهش تولید را اعلام کردند.یشان در بخشی از سخنان خود به تشریح 11 بخش اولویت دار برای تحقق جهش تولید پرداختند که به شرح زیر است:....