تواید ناخالص داخلی

بدترین سقوط اقتصادی تایلند رقم خورد/ سقوط ۱۰۰ درصدی توریسم خارجی

/teg290502

اقتصادنیوز :                                                                 تایلند با بدترین سقوط خود از بحران اقتصادی ۱۹۹۸ آسیا تا کنون روبرو شد. تأثیرات منفی اقتصادی ویروس کرونا باعث شد تا دولت تایلند پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی خود را کاهش دهد.