توسعه کسب و کار

دومین روز ورکشاپ بازرگانی بین الملل در دبی

/dakh180540

روز دوم ورکشاپ بازرگانی بین الملل در تاریخ 7 مارچ (16 اسفند ماه 1397) در دبی توسط تیم  آموزش شرکت فیوچر اسکای برگزار شد.در اولین ساعات این روز گروه در ساعت 8 مقابل مرکز خرید سیتی سنتر گرد هم امدند و از این مکان  روز دوم را اغاز  کردند......


چهارمین روز از هفدهمین دوره بازرگانان هوشمند

/dakh180566

و اما روز چهارم و آخرین روز از دوره بازرگانان هوشمند با مباحثی چون اینکوترمز، محاسبه قیمت تمام شده کالا و تکرار مباحث 4 روز بر روی یک کیس به پایان رسید…...