تولد مکسا

هر ماه یک جشن تولد برای همه کودکان مکسا

/teg160508

کودکان مبتلا به سرطان  کودکان مکسا و والدین‌شان، مهمانان این جشن تولد شاد هستند. در این روز کودکان مبتلا به سرطان در باغی که توسط خیرین در اختیار مکسا قرار داده شده جمع شدند و همگی با هم شمع‌های کیک تولد را با صدها آرزوی خوب و پر از امید فوت کردند. خانواده ها و داوطلبان دست زدنند و ترانه “تولدت مبارک”را خوانند و هدایای خود را تقدیم کودکان نمودند. بعد از فوت کردن شمع‌ها، هر کدام از کودکان گوشه‌ای از کیک را بریدند و با کیک تولدشان عکس گرفتند….