تولیدات حلال

تاکید ایران و روسیه بر همکاری تجاری و تولیدات حلال

/teg030912

تاکید ایران و روسیه بر همکاری تجاری و تولیدات حلال باشگاه بین المللی تجارت اسلامی یک اتحادیه تجاری در روسیه است که هسته اصلی آن تجارت اسلامی و با محوریت تولید و صادرات و واردت گوشت حلال است.