تولید ماسک

کلاف پیچیده توزیع ماسک در کشور و گرانی فروشی‌هایی که تمامی نداردکلاف پیچیده توزیع ماسک در کشور و گرانی فروشی‌هایی که تمامی ندارد

/teg140501

وزارت صنعت از حجم بالای تولید ماسک صحبت کرده و تأکید می کند ما کمبودی در این رابطه نداریم اما از طرف دیگر مصرف کنندگان همچنان ماسک ها را با قیمت های بالا در سطح بازار و حتی داروخانه ها خریداری می کنند....