جارت ایران به اروپا

تجارت۸٫۸ میلیارد دلاری ایران با اروپا در هفت ماه

/teg180826

تجارت۸٫۸ میلیارد دلاری ایران با اروپا در هفت ماه تجارت خارجی کشورمان با اروپا در طی ۷ ماه سال جاری بالغ بر ۱۵ میلیون و ۹۱۰ هزارو ۸۱۶ تنوبرابر با ۸ میلیارد و۸۰۷ میلیون و۸۷۹ هزارو ۸۴۱ دلار بوده است .....