جشن تولد

جشن تولد همکار عزیز جناب مهندس محلاتی

/dakh170510

جشن تولد مهندس محلاتی


جشن تولد همکار عزیز سرکار خانم خواجه

/teg160560

خانواده فیوچر اسکای امروز تولد همکار سخت کوش و عزیز خود سرکار خانم خواجه را جشن گرفتند…..


جشن تولد همکار ما در دفتر دبی

/teg160553

جشن تولد همکار خوب ما آقای آمور در دفتر دبی برگزار شد....