جشن تولد همکار

جشن تولد همکار گرامی جناب آقای رجبعلیان

/teg160561

همکار گرامی جناب آقای رجبعلیان ، فیوچر اسکای اولین تولد شما را در خانواده خود صمیمانه تبریک گفته و از ایزد منان برایتان شادی سلامتی و سربلندی آرزو دارد …..