جهان و اقتصاد

مصاحبه آقای سوری با آقای بهشتی با موضوع انقلاب صنعتی شماره ۱

/teg140573

در این مصاحبه که بین آقای امیر حسین سوری و آقای سعید بهشتی درمورد انقلاب صنعتی و تاثیرات آن در جهان و اقتصاد صحبت شد و نکات جالبی .....