جهش تولید

چرا جهش تولید؟|فلسفی: اگر به جهش تولید توجه نشود، صدایش ۶ ماه دیگر شنیده می‌شود

/teg140537

فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی که از گذشته وجود داشته است کشور تا به امروز کمتر دچار شوک شده است، اما در صورتی که به جهش تولید توجه نشود صدای آن ۶ ماه تا یک سال آینده شنیده می شود.وی افزود: رهبری از به کاربردن کلید واژه جهش تولید هدفی داشته اند و این پیام را منتقل می کنند که باید اتفاق متفاوتی در سال جاری روی دهد. به دلیل فضای حاکم بر دنیا و کشور و بروز و شیوع ویروس کرونا که تمام دنیا را تحت تاثیر قرار داده است و از طرفی با تشدید تحریم ها روبه رو هستیم و به همین دلیل امام خامنه ای امسال را سال جهش تولید نامگذاری کرده اند....


اولویت «جهش تولید» با کدام صنعت است؟| جزئیات ۱۱ بخش تولیدی پیشرو در توصیه‌های موکد رهبری به دولت

/teg140536

حضرت آیت الله خامنه ای در در دیدار اخیر تصویری با مجموعه‌های تولیدی، ۱۱ بخش اولویت دار و پیشرو در موضوع جهش تولید را اعلام کردند.یشان در بخشی از سخنان خود به تشریح 11 بخش اولویت دار برای تحقق جهش تولید پرداختند که به شرح زیر است:....