جو بایدن

عوارض بر ۴ میلیارد دلار از کالاهای آمریکایی

/teg160826

اتحادیه اروپا بر ۴ میلیارد دلار از کالاهای آمریکایی عوارض وضع می‌کند اتحادیه اروپا از هفته آینده بر ۴ میلیارد دلار از واردات آمریکایی به تلافی تعرفه‌های آمریکا بر هواپیماسازی بوئینگ عوارض وضع می‌کند.اتحادیه اروپا از هفته آینده بر ۴ میلیارد دلار از واردات آمریکایی به تلافی تعرفه‌هایآمریکا بر هواپیماسازی بوئینگ عوارض وضع می‌کند....