حامی

مسیر سلامت بچه‌های محک باید هموار بشه؛ حتی تو این روزها

/teg160509

. وقتی خدای نکرده عزیزترین آدم‌های زندگیت درگیر بیماری‌ای باشن که راه نجاتشون دارو باشه، اونوقته که توی همین شرایط سخت هم حاضری همه دنیا رو زیر پا بذارى تا داروی مورد نیاز رو تهیه کنی....