حفظ مشتری

7 روش برای حفظ مشتریان و تداوم جریان درآمدی

/magha190588

خط‌های ارتباطی را باز نگه داریداگر به طور منظم با مشتریان خود در ارتباط باشید، این ارتباط تضمین می‌کند که همواره در زمان تصمیم‌گیری برای خرید در ذهن آن‌ها بمانید. برای این کار از پتانسیل تمام راه‌های ارتباطی استفاده کنید. ارائه اطلاعات مفید در وب سایت و وبلاگ، بروزرسانی شبکه‌های اجتماعی، تماس‌های تلفنی جهت پشتیبانی برای ارائه خدمات بهتر، ارسال ایمیل برای اطلاع رسانی پیشنهادات ویژه و ... کارهایی هستند که در حفظ ارتباط بین شما و مشتریان تاثیر گذارند. …..