حقیق آیتم صادراتی

ماشین ابزار

/tahghight010818


گروه کالا :
ماشین آلات صنعتی
کد تعرفه :
8465
نام کالا :
ماشین ابزار
نام کالا به انگلیسی :


زیره سبز

/tahghighat050817


گروه کالا :
صنایع غذایی
کد تعرفه :
0909
نام کالا :
زیره سبز
نام کالا به انگلیسی :


زغال سنگ

/tahghighat040817


گروه کالا :
مواد معدنی
کد تعرفه :
2701
نام کالا :
زغال سنگ
نام کالا به انگلیسی :


برنج

/tahghighat070730

گروه کالا :
صنایع غذایی
کد تعرفه :
1006
نام کالا :
برنج
نام کالا به انگلیسی :
rice