حمل بار از چین

حمل بار از چین

/maghae256

با توجه به گسترش روز افزون تجارت بین الملل مخصوصا واردات از چین و لزوم به کارگیری روش های کارآمد در حمل کالا از چین جهت تسریع در انتقال کالا به خریداران ثانوی،آشنایی با نکات ذیل،شرایط را ایمن تر و سودآورتر می کند.