خرما

خشکبار - خرما

/itsa220504

گروه کالا :
خرما خشکبار
کد تعرفه :
080410
نام کالا :
خرما
نام کالا به انگلیسی :
Fresh or dried date