خیام

خوش باش دمى كه زندگاني اينست

/teg160523

مهم‌ترین مرجع روالی که به اسم نظام مناسبت‌ها در محک شکل دادیم، تقویمه که هر ماه به اون مراجعه می‌کنیم؛ امروز روی تقویم، روز بزرگداشت حکیمیه که تقویم جلالی رو از او داریم؛ حکیم عمر خیام که چکیده‌ای از همه علم‌های زمان خودش بود و دوبیتی‌های جهانی‌اش پیامی داره که شنیدنش در شرایط امروزِ جهان که همه مردم با همه‌گیر شدن کرونا روزهای سختی رو می‌گذرونن، میتونه آرامبخش باشه. شاید با خوندن شعرهای خیام و توجه به فلسفه فکریش در خصوص زندگیِ در لحظه و ناپایدار بودن شرایط، راحت‌تر بپذیریم که دنیای امروز مثل قبل نیست و اگه خودمون رو با تغییرات همراه نکنیم، این روزها سخت‌تر میگذره. زیر سقف محک هم در این سال‌ها، روزهای سختی رو با هم گذروندیم اما همیشه به پشتوانه حضور شما نیکوکاران، از پس هر سختی یک روزنه امید داشتیم؛ خانواده محک همیشه باور داشته که هر لحظه از زندگی کودکانش ارزشمنده. بیایم امروز با مرور این مصرع خیام بار دیگه ارزش هر لحظه زندگی رو ستایش کنیم: خوش باش دمى كه زندگانى اينست...