دستباف

صنایع دستی - فرش دست باف

/itsa200515

گروه کالا :
صنایع دستی
کد تعرفه :
570210
نام کالا :
فرش دست باف
نام کالا به انگلیسی :
kelem,schumacks,karamanie and similar hand woven rugs