دورهمی

اولین دورهمی سال 1398فیوچر اسکای

/dakhe180574

دورهمی فیوچر اسکای در تاریخ 29 فروردین ماه 1398  ساعت 8 شب در کافه شمرون تهران برگزار شد. در این دیدار دوستان زیادی داشتیم که بجز تهران از شهرهای مختلف کشور از جمله قم ، قزوین ، تبریز نیز تشریف آورده بودند و همچنین در خدمت یکی دیگر از دوستان بازرگان مان جناب الدیرانی از کشور لبنان نیز بودیم......


دورهمی بازرگانی شرکت فیوچراسکای

/dakh170562

دورهمی کوهنوردی بازرگانی در کوه صفه….