دورهمی بازرگانی

اولین دورهمی سال 1398فیوچر اسکای

/dakhe180574

دورهمی فیوچر اسکای در تاریخ 29 فروردین ماه 1398  ساعت 8 شب در کافه شمرون تهران برگزار شد. در این دیدار دوستان زیادی داشتیم که بجز تهران از شهرهای مختلف کشور از جمله قم ، قزوین ، تبریز نیز تشریف آورده بودند و همچنین در خدمت یکی دیگر از دوستان بازرگان مان جناب الدیرانی از کشور لبنان نیز بودیم......


دورهمی بازرگانی شرکت فیوچراسکای

/dakh170563

دورهمی کوهپیمایی بازرگانی در استان اصفهان.....


دورهمی بازرگانی شرکت فیوچراسکای

/dakh170562

دورهمی کوهنوردی بازرگانی در کوه صفه….


دورهمی بازرگانی شرکت فیوچراسکای

/dakh170541

دورهمی کافه بازرگانی در کافه آس تهران......


دورهمی بازرگانی شرکت فیوچراسکای

/dakh170526

دورهمی کافه بازرگانی در کافه پیام اصفهان....