دور کاری

بهترین شهرهای جهان برای دورکاری

/teg010416

ملبورن بهترین شهر جهان برای دورکاری معرفی شد.به گزارش ایسنا، موسسه نست پیک در گزارشی به رتبه بندی بهترین شهرهای جهان برای دورکاری پرداخت که در این رتبه بندی، ۷۵ شهر در سراسر جهان بر اساس معیارهایی نظیر: امنیت شغلی، مراقبت های درمانی، فرهنگ سازمانی، تفریح و سرگرمی، امکانات زیرساختی برای دورکاری و حقوق پرداختی به کارکنان رتبه بندی شده اند. یکی دیگر از معیارهای مد نظر نست پیک، میزان واکسیناسیون شهروندان در برابر ویروس کرونا بوده است.  


در خانه می مانیم

/teg140575-2

روز های کرونایی...


زنگ معروف فیوچر اسکای

/teg140575

این روز ها که یه جورایی کرونا خیلی از کسب و کار هار رو خونه نشین کرده بچه های فروش ما هم  مثل قبل با انگیزه مشغول کار اند و هر بارکه  عکس زنگ فروش تو گروه تیم فیوچر ارسال میشه   .....