دولت بریتانیا

سقوط 2 درصدی اقتصاد بریتانیا در سایه شیوع ویروس کرونا

/teg13052

اداره آماره ملی بریتانیا در موضع گیری اعلام کرد اقتصاد بریتانیا در سه ماهه ابتدایی سال 2020، شاهد 2 درصد سقوط بوده است.....