دکتر حسابی

دکتر محمود حسابی

/zen210501

ملیت  :
ایرانیسال تولد :
1281
شغل :
نویسنده و پایه گذار فیزیک و مهندسی نوین