دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ

/maghale060909

دیجیتال مارکتینگ و متد های نوین تجارت الکترونیک دیجیتال مارکتینگ در حقیقت استفاده از رسانه های جدید در دنیای اینترنت در بازاریابی است. امروزه با گسترش اینترنت و شبکه های مجازی فعالیت در این دینای خاص توسط مردم افزایش یافته است ، این بازار تا جایی پیش رفته است که سهم تبلیغات تلویزیونی و بیلبورد های تبلیغاتی را هم به سمت خود کشیده است براساس آخرین تحقیقات به عمل آمده ، سهم ۷۰ درصدی تبلیغات در تلویزیون ها و بیلبورد های تبلیغاتی به کل به سمت تبلیغات و بازاریابی در اینترنت تبدیل شده است. این موضوع دلیل بسیار مهم مردان اقتصادی به حضور در دنیای اینترنت را بیش از بیش افزایش می دهد.