ذخایر ارزی خارجی

رکوردشکنی روسیه در افزایش ذخایر ارزی خارجی

/teg250503

ذخایر ارزی خارجی و طلای روسیه پس از افزایش ۹ میلیارد دلاری در یک هفته، می‌تواند در ماه آگوست از رکورد ۵۹۸ میلیارد دلار فراتر رود......