ذخایر ارزی چین

کاهش غافل گیرکننده ذخایر ارزی چین

/teg010721

برخلاف انتظارها، ذخایر ارزی چین در ماه سپتامبر کاهش پیدا کرد.به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، با وجود آن که پس از مدت ها تعطیلی مجددا فعالیت های تجاری و بازرگانی چین آغاز  شده است اما میزان ذخایر ارزی این کشور در ماه سپتامبر مجدد روند نزولی به خود گرفت. بانک مرکزی چین در هفته های اخیر دست به تزریق گسترده نقدینگی به بازار زده است.....