رشد تجاری جهان

نظر سازمان تجارت جهانی درباره چشم‌انداز تجارت جهان

/teg060826

سازمان تجارت جهانی روز سه‌شنبه با اصلاح پیش‌بینی قبلی خود اعلام کرد که با سنگینی جنگ تجاری چین و آمریکا بر تجارت جهان، میزان تجارت در دنیا امسال ۱.۲ درصد و در سال آینده ۲.۷ درصد رشد می‌کند ...